منابع کوئل دار

» متداولترین روش جهت تولید آبگرم بهداشتی مصرفی و ذخیره آب به وسیله بخار يا آب داغ می باشد که در دو مدل عمودی و افقی قابل عرضه می باشد.
» جنس منبع از ورق گالوانیزه و جنس کوئل حرارتی از مس می باشد.
» ضخامت ورق های به کار رفته در منابع بر حسب فشار کاری دستگاه، دمای کاری و ضريب خورندگی آب بر اساس استاندارد مخازن تحت فشار محاسبه می شود.
مزایای مهم منابع کوئل دار عبارتند از:
1- افت حرارتی بسیار کم نسبت به دیگر دستگاه های تولید کننده آبگرم بهداشتی
2- تعمیرات و سرویس آسان در صورت بروز ترکیدگی و یا رسوب گرفتگی
3- قابل کارکرد در فشارهای کاری 4 و 5 و 6 و 8 و 12 بار

بازدیدها: 16

فهرست