دیگ آبگرم و آب داغ سوپر سه پاس

» این دیگ ها بر اساس استاندارد ملی ISIRI 7911 یا استانداردبین المللی BS 855 به صورت فایر تیوب و عقب مرطوب طراحی و ساخته می شوند که تحت نظارت مستقیم مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می باشد و طی چند مرحله مورد بازبینی و آزمایش قرار می گیرد.
» مواد مصرفی در ساخت مطابق با استاندارد و طبق نقشه های تأیید شده از طرف نماینده اداره استاندارد می باشد.
» ظرفیت واقعی این دیگ ها از KCAL/h 900.000 تا KCAL/h 12.000.000 به صورت سه پاس با فشار کاری 6 تا 15 اتمسفر می باشد.
» حداکثر درجه حرارت مجاز برای دیگ آب داغ 125 درجه سانتی گراد و دیگ آب گرم 90 درجه سانتی گراد می باشد.
» طراحی این دیگ ها با 1.1 برابر فشار کار انجام می گردد و تست هیدرواستاتیک نیز با فشار 1.5 برابر فشار طراحی با دمای آب حداقل 10 درجه سانتی گراد برای تمامی دیگ ها انجام می شود.
» در این دیگ ها تعادل کامل بین اتاق احتراق و لوله های تعبیه شده انتقال حرارت، باعث می گردد تا راندمان حرارتی بالای 89 درصد را ایجاد نماید.
» از دیگر مزایای این محصول عمر طولانی، طراحی فوق العاده و ظرفیت بالا به نسبت ابعاد دیگ می باشد.

بازدیدها: 23

فهرست