دیگ آبگرم ایستاده

» دیگ های بخار ساخت شرکت بخار گستر طبرستان بر اساس استاندارد SB 2790 ساخته می شود.
» ورق های مصرفی در قسمت های تحت فشار از نوع آلیاژی 17nm4 می باشد.
» عایق کاری کامل بدنه دیگ بوسیله پشم سنگ و روکش دیگ از نوع استیل می باشد.
» کلیه فرآیندهای جوشکاری تحت آزمایش تست های غیر مخرب (TDN) و در پایان تست هیدرواستاتیک 5/1 برابر فشار طراحی قرار می گیرند.

تجهیزات نصب شده برروی دیگ عبارتند از:
1- لِوِل کنترل
2- آب نما (سایت گلاس)
3- پرشر سوئیچ
4- مانومتر
5- سوپاپ اطمینان
6- شیر اصلی بخار
7- شیر تخلیه
8- دیسکو والو
9- پمپ
10- مشعل
11- تابلو برق کامل تمام اتوماتیک

بازدیدها: 13

فهرست