دیگ آبگرم مدل سه پاس (Dry Back)

» کلیه دیگ های آبگرم مدل سه پاس ساخت شرکت بخار گستر (متال دیگ) براساس استاندارد ملی ایران ISIRI 7911 و به صورت افقی و فایر تیوب طراحی و ساخته می شوند.
» عمدتا از این طرح برای ساخت دیگ های با ظرفیت پایین استفاده می گردد که ظرفیت های موجود از KCAL/h 150.000 تا KCAL/h 800.000 می باشد.
» طراحی دیگ های فوق به صورت گردش سه باره گرما می باشد که نتیجه آن جذب بالای حرارت و افزایش راندمان حرارتی می باشد.
» این دیگ ها قادر هستند در شرایط معمولی دمای آب ورودی را در کمترین زمان ممکن و با مصرف حداقل سوخت یعنی با بیشترین بازده به میزان مورد نیاز در خروجی برسانند.
» دیگ های فوق در پایان جوشکاری و قبل از تحویل به مشتری به میزان 1.5 برابر فشار طراحی مورد تست هيدرو استاتیک قرار می گیرند.
» این دیگ ها مجهز به دریچه های HAND HOLE یا MAN HOLE جهت رسوب زدایی و سهولت در بازدید و انجام بازرسی های ادواری می باشد.

بازدیدها: 18

فهرست