متال دیگ-مبدل حرارتی

مبدل حرارتی متال دیگ : دستگاهی است که به منظور انتقال حرارت از یک محیط به محیط دیگر مورد استفاده قرار می گیرد. رای تبادل حرارت بین دو یا چند سیال مورد استفاده قرار می‌گیرد. مبدل‌های حرارتی متال دیگ در فرآیندهای سرمایش و گرمایش مورد استفاده قرار می‌گیرند.برخی از انواع پرکاربرد آن عبارتند از: مبدل‌های حرارتی صفحه ای، مبدل‌های حرارتی لوله ای و مبدل‌های هوا. خنک .مبدل‌های حرارتی متال دیگ به دو دسته تماس مستقیم و تماس غیرمستقیم تقسیم می شوند.

مبدلهای تماس غیرمستقیم شامل: مبدلهای حرارتی صفحه ای- مبدلهای حرارتی لوله ای – مبدلهای اسپیرال- مبدلهای هواخنک.

مبدلهای تماس مستقیم شامل: برج های خنک کن و دی سوپرهیترها..

مبدلها در چه صنایعی کاربرد دارن؟

*صنایع فولاد

*صنایع غذایی

*نیروگاه های تولید برق

*صنایع نفت وگاز وپتروشیمی

*تاسیسات وتهویه مطبوع

بازدیدها: 0

فهرست