متال دیگ-پمپ تغذیه

پمپ تغذیه متال دیگ :  دیگ های بخار برای تولید بخار ابتدا به آب تغذیه نیاز دارند. پمپ های تغذیه دیگ بخار، آب تغذیه را با فشار بالا از مخزن هواگیر به دیگ انتقال می دهند. این یک جزء حیاتی از کل سیستم دیگ بخار است..پمپ های آب تغذیه دیگ بخارمتال دیگ آب را با فشار بالا به داخل دیگ بخار انتقال می دهند. بنابراین، یک پمپ تغذیه دیگ بخار برای کنترل فشار آب بسیار بالا ساخته شده است تا آب تغذیه را به سیستم دیگ بخار برساند.به طور کلی، یک پمپ تغذیه دیگ بخار می تواند فشار تا 100 بار را تحمل کند. در بیشتر موارد، فشار لازم برای کار دیگ وجود دارد. ضروری است که پمپ تغذیه دیگ بخار انتخابی شما بتواند این نیاز را برطرف کند. از ویژگی های پمپ تغذیه متال دیگ به موارد زیر می توان اشاره کرد:

1-میزان فشار عملیات مورد نیاز شمارو کنترل میکند.

2- دماهای بالا را کنترل میکند.

3-کیفیت آب درهنگام خرید پمپ تغذیه مورد توجه است.

بازدیدها: 0

فهرست