متال دیگ-شیرآلات رفت وبرگشت

شیرآلات رفت وبرگشت متال دیگ : قابل نصب بر روی تمامی دیگ ها، محلی برای لوله اتصال لوله رفت و جای دیگری را برای اتصال لوله برگشت به دیگ پیش بینی می شود. (قیمت)از ویژگی های شیرهای رفت وبرگشت به نکات زیرمی توان اشاره کرد:

  • ماندگاری ومقاومت بالا
  • قیمتی مناسب در کنار کیفیتی بالا
  • براساس استاندارد ملی ایران

بازدیدها: 0

فهرست