متال دیگ-( فیلترشنی )

فیلترشنی (Sand filter)متال دیگ تحت فشار رایج ترین نوع فیلتر مورد استفاده برای استخرها می باشد.که با ایجاد سرعت مناسب برای فیلتراسیون تصفیه ای ایده آل را فراهم می سازد.درهنگام تصفیه آب کثیف ازلوله ورودی وارد فیلتر می شود.فشارپمپ ونیروی جاذبه آب را از درون شن به سمت پایین هدایت میکند و شن وماسه های ریز هرگونه آشغال ومواد زاید را از آب استخر می گیرند.درپایین فیلترهای شنی متال دیگ نازل هایی باسوراخ های بسیار ریز وجود دارد که اجازه عبور شن وماسه ر ا نخواهند داد اماآب از داخل این نازل ها عبور می کند .در زیرمخزن آب تصفیه شده از لوله خروجی خارج می شود.

بازدیدها: 0

فهرست