محاسبات سر انگشتی و کلیدی تاسیسات متال دیگ

محاسبات سر انگشتی و کلیدی تاسیسات متال دیگ (www.metal dig.com)

فرمول محاسبه انتقال حرارت :

 میزان بار حرارتی Q=U.A.ΔT

 بار حرارتی بی تی یو  بر ساعتQ (Btu/hr)

 ضریب تابشی بی تی یو بر فوت مربع U ( Btu/hr.ft2.oF)

 سطح مقطع فوت مربع A (ft2)

  تغییرات دمایی درجه فارنهایت ΔT (oF)

2- تبدیل واحدهای مهم :

تن تبرید  (TR) = 12000 Btu/hr

 تبدیل بی تی یو به کیلو کالری Btu/hr / 4 = Kcal/hr

 تبدیل متر مکعب ساعت به گالن بر دقیقه M3/hr * 4.4 = GPM

 تبدیل گالن به لیتر Gallons * 3.785 = Lit

 میزان برودت CFM / 0.6 = M3/hr

 تبدیل اسب بخار به کیلو وات ساعت HP * 0.735 = Kw

Btu/hr * 0.29287 = Watts

3- محاسبه سطح مقطع دودکش بویلر متال دیگ :

A=0.02Q/H برای سوخت مایع و گاز

A=0.04Q/H برای سوخت جامد

A (cm2) : سطح مقطع دودکش

Q (Kcal/hr) : ظرفیت حرارتی دیگ متال دیگ

H (m) = h1 + 0.5h2

h1 :طول عمودی دودکش

h2 : طول افقی دودکش

4- محاسبه ظرفیت منبع انبساط باز چیلر :

V(Lit) = TR / 4000

 TR: Cooling load (Ref. Ton)

5- محاسبه قطر لوله انبساط چیلر :

d (mm) = 15 + 1.5 √(TR/4000)

Min : 1 ¼”

6- محاسبه ظرفیت منبع انبساط باز دیگ متال دیگ :

V (Lit) = (Kcal/hr * 1.5) / 1000

7- محاسبه قطر لوله های رفت و برگشت منبع انبساط باز دیگ متال دیگ :

d1 (mm) = 15 + 1.5 √(Q/1000) لوله رفت

d2 (mm) = 15 + √(Q/1000) لوله برگشت

Q (Kcal/hr)

8- محاسبه حجم منبع گازوئیل :

V (Lit) = GPH * 4 * N * n

GPH : مصرف گازوئیل مشعل ها

N : ساعات کارکرد مشعل در شبانه روز (معمولا 20 ساعت)

n : تعداد روزهای ذخیره (معمولا 45 روز)

9مصرف بخار چیلرهای ابزورپشن معمولا 18~20 lb/hr به ازای هر تن تبرید با فشار 20psi میباشد.

١۵- مصرف آب دیگ بخار :( www..BOKHARGOSTAR.com)

GPM = 0.002 * lb/hr بخار تولیدی دیگ

10- فرمول محاسبه ظرفیت حرارتی مبدل ها و منابع آبگرم :

Q=GPM*500*ΔT

Q (Btu/hr) : ظرفیت حرارتی

GPM : دبی آب گرم کننده یا گرم شونده در گردش

ΔT (oF) : اختلاف دمای آب ورودی و خروجی

11- فرمول محاسبه ظرفیت حرارتی کویل های هواساز :

Q=CFM*1.08* ΔT

Q (Btu/hr) : ظرفیت حرارتی

CFM : دبی هوای عبوری از سطح کویل

ΔT (oF) : اختلاف دمای هوای ورودی و خروجی

12- محاسبه ظرفیت مبدل استخر و جکوزی :

برای استخر : Q(Kcal/hr) = [V(m3) / 24 hr]*1000*(24°C-4°C)

برای جکوزی : Q(Kcal/hr) = [V(m3) / 24 hr]*1000*(28°C-4°C)

13- محاسبه ظرفیت فیلتر استخر و جکوزی :

GPM = [V(m3) / 6 hr] * 4.4

V : حجم استخریا جکوزی بر حسب متر مکعب میباشد

14- هر افشانک آتش نشانی محوطه ای به مساحت 12 مترمربع را پوشش میدهد.

15- سیستم های بخار در تاسیسات مکانیکی :

Low pressure : 15 psig

Medium pressure : 60 psig

High pressure : 100~150 psig

16- سرعت های مجاز :

Water : 1.5~3 m/s

Steam : 20 m/s

Air in pipe : 20 m/s

Air in duct (industrial) : 1050 ft/min

Air in duct (non industrial) : 900 ft/min

Air in return or exhaust ducts : 750 ft/min

Air passing trough coils : 500 ft/min

Air passing from diffusers and supply grills : 300 ft/min

Air passing from exhaust grills : 200 ft/min

17- محاسبه قطر کلکتور :

Φ = √ Φ1 . Φ2 . Φ3 …. Φi

Φi : قطر لوله های ورودی یا خروجی

18- مصرف گاز طبیعی و گازوئیل مشعل :

مصرف گازطبیعی (m3/hr) = Q(Kcal/hr) / 9500

مصرف گازوئیل (m3/hr) = Q(Kcal/hr) / 26000

19- محاسبه سر انگشتی بار حرارتی ساختمان :

Q(Kcal/hr) = A(m2) . 150

20- محاسبه سر انگشتی بار برودتی ساختمان :

Q(TR) = A(m2) / 25

21- محاسبه سرانگشتی تعداد پره های شوفاژ فولادی :

N = Q(Kcal/hr) / 125    (OR)

N = Q(Btu/hr) / 500

Q : بار حرارتی فضای مورد نظر میباشد

22- محاسبه سرانگشتی تعداد پره های شوفاژ آلومینیومی :

n = N * 0.75

N:تعداد پره های شوفاژ فولادی میباشد که طبق بند27 محاسبه میگردد

23- محاسبه سرانگشتی ظرفیت دیگ حرارت مرکزی متال دیگ :

Q(Kcal/hr) = [(L*W*H) * 36 * 4.8] * N / 4

L*W*H: حجم فضاییک طبقه ساختمان میباشد

N : تعداد طبقات ساختمان میباشد

بازدیدها: 0

فهرست