بازدید مجریان وزارت مسکن و شهرسازی از شرکت

شرکت بخار گستر ( متال دیگ) با تولیدات جدید خود یعنی ساخت بویلر های سه پاس وت بک در ظرفیت های: 200000 تا 600000 با راندمان بالای ۹۱ درصد پا در عرصه دیگر نهاده است…..

بازدیدها: 6

فهرست