کد ۰۶

مجموعه پارکهای آبی و استخر :
⦁ استخر هلال احمر شيروان- خراسان شمالي……Hot Water Boiler) Steam &)

⦁ استخر سرپوشیده شهرستان آشخانه…………….. Hot Water Boiler) Steam &)

⦁ استخر سرپوشیده شهرستان بیرجند……………… Hot Water Boiler) Steam &)

⦁ استخر اداره کل تربیت بدنی تبریز……………………………… ( Hot Water Boiler )

⦁ مجموعه استخر دانشگاه علوم منابع طبیعی گرگان………. Hot Water Boiler) Steam &)

⦁ استخر تربيت بدني تبريز…………………………………………… ( Hot Water Boiler )

⦁ افغانستان – مجموعه استخر آبی لاجورد…………………………….( Steam Boiler )

بازدیدها: 6

فهرست