کد ۰۴

هتلها و اقامتگاهها :
⦁ هتل پارسا – مشهد…………………………………………………….. ( Hot Water Boiler )

⦁ هتل شمشاد – مشهد………………………………………………….. ( Hot Water Boiler )

⦁ مجموعه هتلداری و گردشگری – مشهد ……………………. ( Warm Water Boiler )

⦁ هتل سرشور 5 مشهد- شركت انديشه رفاه زائر………….. ( Warm Water Boiler )

⦁ هتل سقا مشهد- آقاي شخمگر ……………………………….. ( Warm Water Boiler )

⦁ هتل شوشتري مشهد………………………………………………… ( Warm Water Boiler )

⦁ هتل فيروزه مشهد……………………………………………………. ( Warm Water Boiler )

⦁ هتل فردوسی مشهد- آقای درگاهی ……………………………………( Steam Boiler )

⦁ هتل مجلل داریوش – بجنورد ……………………………………….( Hot Water Boiler )

⦁ مجتمع رفاهی و تفریحی اهورا ( سرخرود ) …………………… ( Hot Water Boiler )

⦁ مرکز فرهنگی تفریحی ورزشی بهارستان …………………… ( Warm Water Boiler )

⦁ برج مسكوني رزآرميتاژ مشهد………………………………………. ( Hot Water Boiler )

⦁ برج آتی سنتر ( آتی ساز ) …………………………………………… ( Hot Water Boiler )

⦁ برج ستاره شهر ( سیتی استار مشهد ) …………………………. ( Hot Water Boiler )

⦁ برج مهرگان اوين دركه تهران ………………………………………. ( Hot Water Boiler )

 

⦁ مجتمع اداري-تجاري محسني آمل ………………………………. ( Hot Water Boiler )

⦁ برج سفید تبریز ………………………………………………………….. ( Hot Water Boiler )

 

بازدیدها: 9

فهرست