آدرس کارخانه:
مازندران- محمودآباد – شهرک صنعتی تشبندان (شهدا )- اولین فرعی سمت چپ –
شرکت بخارگستر طبرستان (متال دیگ )
کارخانه: ۴۴۷۸۲۱۸۶ -۰۱۱ ۴۴۷۸۲۱۸۷-۰۱۱
تلفکس: ۴۳۱۴۳۲۹۰ -۰۱۱
آدرس دفتر مشهد:
رضاشهر,بلوار پیروزی,میدان سلمان فارسی
تلفن: دفتر مشهد:۳۸۷۸۵۶۱۶ -۰۵۱

بازدیدها: 40

فهرست