متال دیگ-راهنمای کار دستگاه سختی گیر رزینی

دستور العمل راه اندازی دستگاه سختی گیر رزینی متال دیگ:

مشتری گرامی خواهشمند است به مراتب ریختن سیلیس و رزین متال دیگ دقت شود .

دستور العمل راه اندازی :

1- سختی گیر را مطابق شکل فوق لوله کشی نمایید.

2-ابتدا سنگ سیلیس را به خوبی شستشو داده سپس از دریچه دسترسی فوقانی دستگاه به آرامی سرریز تا بر روی نازلها پخش شود .

3 – کیسه های رزین را به طور کامل بر روی سیلیس ها تخلیه نمایید .

4 – یک لایه سیلیس دانه درشت دیگر را بر روی رزین ها میریزیم و فلنچ را بصورت کاملا آب بندی می بندیم .

5- اهرم شیر چند راه ( سلووالو متال دیگ ) بر روی وضعیت شماره 3 ( RUN) قرار داده شیر شماره 2 خروجی را بسته و شیر شماره 4 ( درین ) و شیر شماره 1 ( ورودی ) را به مدت 5 الی 7 دقیقه باز نمایید تا سیلیس های دستگاه شسته شود . سپس شیر شماره 4 را بسته و شیر چند راهه را به مدت 10 دقیقه بر روی وضعیت شماره 1 ( شستشو یا WASH )قرار داده رزین ها نیز شسته شوند .

6 – شیر سلووالو را بر روی وضعیت شماره 3 ( RUN ) قرار داده و از طریق شیر شماره 6 هواگیری نمایید . با باز کردن شیر شماره 2 ( خروج ) سختی گیر آماده استفاده می باشد .

دستور العمل احیاء :

A ) – شستشوی معکوس : شیر شماره 2 ( خروج ) را بسته و شیر چند راهه را در وضعیت 1 ( WASH ) قرار دهید . این عمل را بطور متوسط حدود 10 دقیقه انجام دهید تا بدین ترتیب مواد معلق از لوله تخلیه خارج شود و بستر آزاد گردد .

B ) – شستشو با آب نمک : شیر شماره 3 ( آب نمک ) را باز کرده و شیر سلووالو متال دیگ را تا زمانی که دو سوم آب نمک موجود در ظرف نمک مصرف گردد در وضعیت 2 ( REGEN ) قرار دهید . با این عمل آب نمک از مخزن کشیده شده و پس از واکنش با رزین از راه تخلیه خارج می گردد .

C ) – شستشوی رزین با آب شهر : شیر شماره 3 ( آب نمک ) را بسته و شیر چند راهه را در وضعیت 3 ( RUN ) قرار داده و شیر 4 تخلیه را تا زمانی که نمک اضافی خارج شده و آب خروجی از آن کاملا شیرین شود باز بگذارید .

D ) – بهره برداری : در پایان با باز نمودن شیر شماره 2 ( خروج ) سختی گیر متال دیگ آماده بهره برداری مجدد بوده ( شیر چند راهه در همان وضعیت 3 ( RUN ) باشد ) .

E ) – تهیه آب نمک : با افزودن نمک یا سنگ نمک درون مخزن نمک و اضافه نمودن آب دستگاه جهت احیاء آماده میگردد .

بازدیدها: 0

فهرست