متال دیگ-آب نما

– آب نما متال دیگ : آب‌نما نوعی شیر است که می‌تواند از نوع توپی، کشویی و یا هر نوع دیگه از شیرهای فلکه‌ای باشد که آن را زیر شیشه‌ها و آب نماهای دیگ بخار می‌بندند؛کاربرد این شیرها به این صورت است که برای دیدن سطح آب در دیگ، شیر را باز می‌کنید تا آب در آب‌نما بالا بیاید تا سطح آب نیز مشخص گردد. آب نماهای متال دیگ، عبارتند از شیشه ‌های استوانه‌ای  نصب شده بین سطح مشترک آب و بخار که جهت نمایش سطح آب داخل دیگ بخار کاربرد دارند

بازدیدها: 0

فهرست