متال دیگ- کویل مسی

از تعدادی از لوله های مسی باسایزهای مختلف تشکیل شده است که بر ای مبدلها کاربرد دارد.که از آن برای ایجاد سرمایش یاگرمایش در محیط استفاده می شود.از کویل مسی در دستگاه های مختلف مانند هواساز و ایرکولر و فن کویل و کندانسور استفاده می شود.همچنین میزان انتقال حرارت کویل مسی 2برابر کویل آلومینیومی می باشد.برای همین در اکثر آبگرمکن های دیواری وصنعتی از کویل مسی استفاده می شود.کاربرد کویل های مسی از هم متفاوت می باشدوهریک فشار معینی را تحمل میکنند. انواع مبدل مسی شامل موارد زیر می باشد:

1-منبع کویل دار

2-کندانسور

3-ایرکولر

4-فن کویل

5-هواساز

6-انواع آبگرمکن های صنعتی

بازدیدها: 0

فهرست