تحویل تاسیسات استخر دانشگاه منابع طبیعی استان گلستان

تجهیزات موتورخانه این استخر شامل دیگ‌های آب داغ، دیگ بخار، منابع کوئلی آب به آب ، سختی گیر رزینی ، فیلترهای شنی، مبدل های حرارتی و… تحویل گردید.

تجهیزاتی که بخار گستر طبرستان (متال دیگ) به استخر تحویل داده

1 – دو دستگاه دیگ آب داغ 1500000kcal/h
2 – یک دستگاه دیگ بخار عمودی به ظرفیت 200kg/h
3 – سختی گیر رزینی دوبلکس به ظرفیت 400000Grain
4 – سه دستگاه فیلتر شنی به ظرفیت 7m3 .
5 – سه دستگاه منبع کوئلدار به ظرفیت 3000Lit و
۶ – سه دستگاه مبدل حرارتی پوسته لوله بصورت آب به آب .

در ادامه تجهیزات ساخته شده و مراحل بارگیری تجهیزات را مشاهده می فرمائید:

بازدیدها: 3

فهرست